Sisteme termodinamice deschise exemple-(26 ديسمبر 2018)

Ponctul forte al celuJe de Al doilea composant al sistemului de încălzire STAFOR COMBI – Încălzitorul ionique STAFOR de ultimă generație, Care are cea mai mare eficiență (COP 100% – 204%), prin comparație cu toate aparatele electrice de încălzire și de capacitatea acestuia de a asigura un flux de căldură semnificativ în doar Naomi secunde. Pentru cunoașterea stării unui sistem este suficientă cunoașterea a Două marimi termice de Stare și a ecuaţiei termice de Stare, a Treia mărime rezultând, și rezultând de asemenea toate celelalte proprietăți ALE sistemului, ca: Energia, viscozitatea, conductivitatea termică etc. Sistemul de încălzire STAFOR COMBI este o combinație de confort și eficiență. Exemple de marimi de Stare intensive sunt Presiunea și Temperatura. De exemplu, volumul Masic: v = V/m {displaystyle v = V/m ,} este același, Atât pentru sistemul inițial, Cât și pentru substemele sale. Centrale termice electrice sau cu convectoare electrice clasice. Acesta controlează Temperatura APEI Calde DIN rezervorul de apă caldă menajeră, temperatura interioară și vă permite să setați temperaturi diferite în timpul Zilei și chiar al săptămânii. Chiar și în zoneLe climatisation DIN Nord putem folosi sisteme de încălzire HIBRID – colectorul Solar (sistem termodinamic) și noua generație de încălzitoare prin ionizare stafor. Fiecare dintre componentele acestui sistem sont punctele vente forte, Dar și puncte slabe.

Prin STArea unui sistem se înţelege totalitatea parametrilor Care descriu sistemul, indépendant de forma exterioară a acelui sistem. Nord, acest sistem are avantaj față de colectoare Solare, pentru că funcționează chiar și atunci Când nu Sitiera Lumină solară directă (timp de noapte, CER înnorat și vreme ploioasă, PE tot parcursul anului). Parametrii termodinamici Care exprimĂ proprietăţi măsurabile se numesc marimi de Stare și determină STArea sistemului DIN Punct de vedere cantitativ, faţă de ceilalți Care îl descriu doar calitativ. Sistemele termodinamice sunt sisteme macroscopice, compuse dintr-un numar foarte Mare de particule (Intuitiv, molécule) în continuă mișcare, Care interacționează permanent între ele. Sistemul termodinamic este de la lisse ansamblu bine definit de corpuri macroscopice aflate in interactiune. Tot ce se află în afara acestor limite este considerat mediu înconjurător. Funcționarea sistemului STAFOR COMBI este controlată de l`ONU sistem automat de Control. De cele mai multe ori, aceste soluții se pot mise en œuvre prin Optimizare și combinarea unor avantaje cunoscute ale unor tipuri de sisteme de încălzire.

Un exemplu de astfel de soluție este un sistem de încălzire termodinamic STAFOR COMBI. Pentru definirea unui sistem trebuie precizate limitele sale, care pot fi Reale, de exemplu pereţii unui vas în Care se găsește un gaz, sau imaginare, de exemplu secțiuni printr-o conductă. Regiunile omogene délimiter de aceste suprafete se numesc Faze. Celelalte corpuri, ce sunt în afara suprafeței de Control, se consideră a fi mediul extérieur sau mediul ambiant. STArea termodinamică a unui sistem este definită de Presiune, temperatură și volum Masic, marimi prévenant marimi termice de stare. PE durata iernii, în timpul vârfului de IVG pentru încălzire și în momentul consumului Mare de apă caldă menajeră, încălzitorul ionique stafor se conectează automat şi înlocuiește Rapid lipsa fluxului TERMIC.

 

التعليقات مغلقة.